Stało się – zostałeś zatrzymany. Ale co dalej, jakie mogą być następstwa Twojego zatrzymania?

Zatrzymanie jest tym momentem, kiedy organy ścigania usiłują na zatrzymanym wymóc przyznanie się do winy, strasząc go tymczasowym aresztowaniem. Takie działania niestety wielokrotnie przynoszą pozytywny dla aparatu władzy skutek. Organy ścigania nie mogą jednak uzasadniać wniosku o tymczasowe aresztowanie jedynie tym, że nie przyznałeś się do winy. Tymczasowe aresztowanie to nie jedyny środek zapobiegawczy, jaki może być zastosowany, ale jedyny, który tak skutecznie wpływa na psychikę zatrzymanego. Prokurator może zastosować względem Ciebie także np. dozór, poręczenie majątkowe czy zakaz opuszczania kraju.

Dobrze, żebyś w chwili zatrzymania nie zapomniał o kilku podstawowych sprawach. Twoje pierwsze słowa i gesty są bardzo ważne. Pamiętaj, że jako zatrzymany masz swoje prawa: masz prawo żądać kontaktu z obrońcą, masz prawo nie odpowiadać na zadane pytania bez podania przyczyny, masz też prawo w ogóle odmówić składania wyjaśnień. Pamiętaj – nie daj się zastraszyć! Nie musisz dowodzić swojej niewinności, bo korzystasz z zasady jej domniemania (winę trzeba Ci będzie udowodnić).

A przed wszystkim pamiętaj, że na przyznanie się do winy jest zawsze czas. W razie zatrzymania, zawsze możesz zwrócić się do Nas o pomoc. Po to jesteśmy.

Następstwa zatrzymania: co dalej?

W chwili zatrzymania należy postawić pytanie: jakie ciążą zarzuty na Tobie lub Twoich bliskich? Jeśli jest to czyn, którego górna granica zagrożenia  kara wynosi co najmniej 8 lat pozbawienia wolności, organy ścigania mogą próbować uzasadniać wniosek o tymczasowe aresztowanie obawą matactwa z uwagi na zagrożenie surową karą. Uzasadnienie tego stanowiska jest trudne do zaakceptowania, a w wymiarze praktycznym ma to ten skutek, że tymczasowe aresztowanie wbrew zasadom rangi konstytucyjnej de factostosuje Prokurator zarzucając Tobie lub bliskim określony poważny czyn, Sąd zaś staje się niejako notariuszem oświadczeń Prokuratora(jeśli oczywiście taki wniosek zaakceptuje, a niestety robi to bardzo często). Z takim stawianiem sprawy trzeba walczyć od samego początku.

Warto, aby w tym newralgicznym czasie przy zatrzymanym obecny był obrońca. Po pierwsze – Ty lub Twoi bliscy nie będziecie sami, otrzymacie wsparcie z jego strony oraz informację z innego, niż oskarżyciel źródła na temat tego, co Tobie lub Twoim bliskim może grozić. Poza tym – nie trzeba się będzie już obawiać atmosfery przesłuchania. Obrońca wie, na jakie aspekty prawne zwrócić uwagę przy analizie materiału dowodowego przy ewentualnym wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obrońca wie również, jaka kwota poręczenia majątkowego jest możliwa do zebrania. Obrońca wie także, na jakie fakty należy zwrócić uwagę na ewentualnym posiedzeniu aresztowym, a przede wszystkim na to, że stosownie środków zapobiegawczych musi służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, a nie wygodzie organów ścigania.