WYROK ŁĄCZNY: ODSZKODOWANIE ZA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Wyroki łączne są skomplikowanym zagadnieniem, co często skutkuje tym, że wydany w pierwszej instancji wyrok ulega wielokrotnemu uchylaniu. Wobec brzmienia nowych przepisów stanowiących o warunkach orzekania kary łącznej, może się okazać, że przewlekłość postępowania...

WYDAWANIE WYROKU ŁĄCZNEGO: ANALIZA PRZYKŁADÓW

Zwróciłeś zapewne uwagę na pojawiającą się w moich poprzednich artykułach datę 1 lipca 2015 r. Od tego dnia polskie prawo karne uległo rewolucyjnym zmianom. Rewolucja ta dokonała się między innymi w przedmiocie wyroku łącznego i kar łącznych, choć nie tylko. Według...

ZATRZYMANIE: PRAWA ZATRZYMANEGO

Stało się – zostałeś zatrzymany. Ale co dalej, jakie mogą być następstwa Twojego zatrzymania? Zatrzymanie jest tym momentem, kiedy organy ścigania usiłują na zatrzymanym wymóc przyznanie się do winy, strasząc go tymczasowym aresztowaniem. Takie działania niestety...