Zespół

Adwokat Arkadiusz Stryja

Wspólnik zarządzający

Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2003 roku. Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych nabywał w Banku Pekao S.A., UPS Polska sp. z o.o., Océ Poland Ltd. sp. z o.o., Canon Polska sp. z o.o., PGA Polska sp. z o.o. Członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w procesach gospodarczych, obsłudze podmiotów gospodarczych, prawie zobowiązań. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców zarówno w toku polubownego rozwiązywania sporów (w drodze negocjacji, mediacji), jak również w postępowaniach sądowych. Specjalista w dziedzinie prawa konkurencji oraz w sprawach polityki zgodności. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – Instytut Prawa Konkurencji. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe przy Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji – Prawo Zamówień Publicznych. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe przy Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji – Mediacje, negocjacje oraz inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Brał udział w charakterze wykładowcy w wielu sympozjach z zakresu polityki compliance w przedsiębiorstwach.

Prowadzi bieżącą obsługę spółek kapitałowych, zajmuje się tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych jak również wspiera ich dalszą działalność.

Włada językiem angielskim.

Telefon

+48 601 418 968

Radca Prawny Agnieszka Mikołajczyk – Roszkowska

Wspólnik

Radca Prawny. Od września 2019r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Od 2008r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Ma doświadczenie praktyczne związane z ochroną danych osobowych, wdrażaniem RODO oraz prowadzeniem szkoleń z tego zakresu.  Prowadzi bieżące doradztwo z zakresu obsługi przedsiębiorstw. Odnosi sukcesy w prowadzonych negocjacjach oraz promuje alternatywne sposoby rozwiazywania sporów (mediacje).  Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu stron w procesach sądowych oraz przed organami administracji. Lider zespołu zajmującego się prawem rodzinnym oraz prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę i doświadczenie dla osiągania wyznaczanych celów.

Włada językiem niemieckim.

Telefon

+48 783 299 060

Email

a.mikolajczyk-roszkowska@stryja.pl

Adwokat Katarzyna Wilusz – Tonon

Senior Associate

Wpis na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie uzyskała w roku 2013. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kursantka Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2006/2007 oraz studentka Università degli Studi di Ferrara we Włoszech. Od 2014 roku tłumacz tekstów prawniczych z języka włoskiego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.

W swojej pracy zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa oraz procesu cywilnego, w tym szeroko pojętym prawem zobowiązań, oraz zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. Prowadzi także obsługę przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, reprezentując tak klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. W pracy zawodowej na bieżąco posługuje się językiem angielskim (obsługa spółek, w tym z kapitałem zagranicznym oraz wykonywanie tłumaczeń dokumentów – umowy, regulaminy, wytyczne ecc.) oraz językiem włoskim (obsługa podmiotów na terenie Włoch oraz wykonywanie tłumaczeń dokumentów).

Włada biegle językiem włoskim i angielskim.

Telefon

+ 39 331 544 97 16 (Włochy)
+48 665 060 050 (Polska)

Email

k.wilusz@stryja.pl

Adwokat Paulina Wolnicka – Kawka

Adwokat od 2016 r. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W swojej praktyce koncentruje się głównie na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa  gospodarczego i handlowego oraz cywilnego. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek i przedsiębiorców, w ramach której świadczy usługi m. in. w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, realizacji projektów korporacyjnych poprzez tworzenie i wdrażanie kompleksowej dokumentacji spółek, reprezentacji przedsiębiorców w negocjacjach i sporach sądowych, w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Pracowała dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem oraz produkcją.

Telefon

+48 783 299 059

Email

p.wolnicka-kawka@stryja.pl

Adwokat Joanna Werner-Pałczyńska

 

Od 2017 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo oraz pedagogika: specjalność socjalno-opiekuńcza. Ukończyła kurs mediatora „Mediacje rodzinne – kurs specjalistyczny”. Aktualnie pozostaje słuchaczem studiów podyplomowych Prawo Nowych Technologii prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W swojej praktyce koncentruje się głównie na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa  gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz prawa pracy, w tym regulaminy, procedury i układy zbiorowe oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw. Przygotowywała dokumentację oraz procedury w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrożenia RODO.

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w ramach której świadczy usługi m. in. w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, reprezentacji przedsiębiorców w negocjacjach oraz mediacjach i sporach sądowych.

Posługuje się językiem angielskim.

.

Telefon

+48 32 330 67 50

Email

j.wernera@stryja.pl

Radca Prawny Małgorzata Chwoyka

Radca prawny od 2010 roku. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Świadczy usługi dla przedsiębiorców i osób fizycznych, w zakresie bieżącej obsługi prawnej, w szczególności z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. W tym zakresie doradza klientom z branży mi.in nieruchomości, motoryzacyjnej, jak również sektora bankowego, budowlanego, medycznego, prasowego oraz instytucji kultury.
Ponadto, reprezentuje klientów w skomplikowanych procesach sądowych, we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym.

Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną dóbr osobistych i prawem prasowym, w tym sprostowaniem prasowym, z prawem autorskim, ochroną wizerunku, oraz w sprawach dotyczących służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prawem administracyjnym, w szczególności w kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami, prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz stwierdzaniem nieważności decyzji nacjonalizacyjnych.

Telefon

+48 32 330 67 50

Email

​m.chwoyka@stryja.pl

Adwokat Dominika Kochańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 r. obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Procesowego pod kierunkiem prof. dr hab. Radosława Koper pod nazwą: „Tymczasowe aresztowanie a zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym”. Na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wpisana od 2021 r. W swojej praktyce koncentruje się głównie na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, gospodarczego i cywilnego. Świadczy także pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz zapewnia bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym również z uwzględnieniem postępowań rejestrowych.

Telefon

+48 697 600 660

Email

​d.kochanska@stryja.pl

Dyrektor marketingu Katarzyna Dziki

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na wydziale Reklama i Marketing.

Ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Zarządzania- Szkoła Wyższa na wydziale Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami.

Posiada uprawnienie Mediatora specjalność – Mediator Rodzinny.

Posiada bogate doświadczenie w branży marketingowej. Zajmuje się koordynacją oraz realizacją działań marketingowych. Odpowiedzialna za tworzenie polityki marketingowej kancelarii w oparciu o długookresową strategię. Dba o dobry wizerunek kancelarii.

Włada biegle językiem angielskim.

Telefon

+48 504 600 660

Email

k.dziki@stryja.pl

Kamila Bauer – Matczak

Sekretariat

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, kierunek politologia ze specjalizacją Administracja Publiczna. Studia ukończyła zdobywając tytuł magistra. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym. Odbyła staże w kancelarii adwokackiej i banku.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Kancelaria Adwokacka

Stryja & Wspólnicy

Kancelaria Gliwice

ul. T. Kościuszki 30 lok.4
44-100 Gliwice

Kontakt do kancelarii

tel.: +48 32 330 67 50
tel./fax: +48 32 330 67 51
e-mail: kancelaria@stryja.pl

Kancelaria w Warszawie

ul. Sztormowa 3 lok. 12
02-654 Warszawa
e-mail: kancelaria@stryja.pl

Wszystkie firmy lub osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Kancelarią i uzyskaniem pomocy prawnej, prosimy o wypełnienie formularza, oraz podanie danych umożliwiających kontakt. Odpowiemy niezwłocznie na każde zapytanie.

Zapraszamy do kontaktu

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Arkadiusz Stryja prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Arkadiusz Stryja z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Kościuszki 30/4. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące administratora i zasad przetwarzania danych oraz przysługujących Pani/Panu praw znajdują się TUTAJ

    Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich danych osobowych

    Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Arkadiusz Stryja (Kancelaria Adwokacka Stryja & Wspólnicy) na podany powyżej adres poczty elektronicznej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    taknie

    Aby odwołać wyrażoną zgodę wyślij stosowną wiadomość e-mail na adres: kancelaria@stryja.pl