Klauzula informacyjna

Ponieważ przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych Klientów i Kontrahentów celem niniejszej Klauzuli informacyjnej jest przekazanie informacji, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa w tym zakresie.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Arkadiusz Stryja prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Arkadiusz Stryja z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Kościuszki 30/4 (dalej: Kancelaria).

Jak się skontaktować z Administratorem?

 • kontakt korespondencyjny: Kościuszki 30/4, 44-100 Gliwice;
 • kontakt telefoniczny: 32 330 67 50, 601 418 986
 • kontakt e-mailowy: kancelaria@stryja.pl
 • poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie: stryja.pl

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz na zasadach określonych w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonywania przez Kancelarię umów zawieranych przez  z Klientami i Kontrahentami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, którymi jest możliwość nawiązywania i utrzymywania relacji w ramach poprowadzonej przez Kancelarię działalności gospodarczej  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) m.in.:
 • w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
 • w celu prowadzenia działań marketingowych usług Kancelarii, promujących jej działalność np. informowania o szkoleniach, o zmianach w prawie, o bieżących zagadnieniach prawnych – w tym w formie newslettera;
 • w celach kontaktowych, w tym z użytkownikami strony stryja.pl , którzy kontaktują się z Kancelarią telefonicznie, mailowo lub poprzez pocztę tradycyjną oraz poprzez przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT – w celu odpowiedzi na pytanie, przesłania oferty usług Kancelarii, nawiązania z Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentują współpracy;
 1. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podatkowych, księgowych i in.), archiwizacji dokumentacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania że przetwarzanie narusza Wasze prawa.
 • Jeżeli nie chcą Państwo, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu kontaktując się pisemnie z Administratorem.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz się z nami skontaktować się – dane kontaktowe jak wyżej.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, świadczenia pomocy prawnej oraz po zakończeniu umowy – odpowiednio:

 • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem danych realizowanych przez Kancelarię,
 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,
 • do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej w celach kontaktowych przetwarzane będą nie dłużej niż przez 3 miesiące od momentu udzielenia odpowiedzi

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych na podstawie umów powierzenia w szczególności osoby związane z Kancelarią umowami o współpracy (prawnicy pracujący na rzecz Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej) oraz zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, biuro księgowe) lub odbiorcy danych, którym dane są przekazywane na podstawie przepisów prawa.

Kancelaria powierzając przetwarzanie Państwa danych innym podmiotom zawiera umowy powierzenia, które gwarantują poufność oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami ochrony danych obowiązującymi w Kancelarii.

Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dbając by dane osobowe były bezpieczne i chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

Kancelaria Adwokacka

Stryja & Wspólnicy

Kancelaria Gliwice

ul. T. Kościuszki 30 lok.4
44-100 Gliwice

Kontakt do kancelarii

tel.: +48 32 330 67 50
tel./fax: +48 32 330 67 51
e-mail: kancelaria@stryja.pl

Kancelaria w Warszawie

ul. Sztormowa 3 lok. 12
02-654 Warszawa
e-mail: kancelaria@stryja.pl

Wszystkie firmy lub osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Kancelarią i uzyskaniem pomocy prawnej, prosimy o wypełnienie formularza, oraz podanie danych umożliwiających kontakt. Odpowiemy niezwłocznie na każde zapytanie.

Zapraszamy do kontaktu

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Arkadiusz Stryja prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Arkadiusz Stryja z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Kościuszki 30/4. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące administratora i zasad przetwarzania danych oraz przysługujących Pani/Panu praw znajdują się TUTAJ

  Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Arkadiusz Stryja (Kancelaria Adwokacka Stryja & Wspólnicy) na podany powyżej adres poczty elektronicznej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  taknie

  Aby odwołać wyrażoną zgodę wyślij stosowną wiadomość e-mail na adres: kancelaria@stryja.pl