Колектив

Адвокат Аркадіуш Стрия

Керуючий партнер

В 2003 році внесений до Реєстру адвокатів Польщі. Досвід надання юридичних послуг суб’єктам господарювання здобував в АТ «Bank Pekao», ТОВ «UPS Polska», ТОВ «Océ Poland Ltd.», ТОВ «Canon Polska», ТОВ «PGA Polska». Член наглядової ради багатьох господарських товариств.

Спеціалізація: господарські справи, юридичне обслуговування суб’єктів господарської діяльності, зобов’язальне право. Має багатий досвід комплексного ведення судових справ. Представляє інтереси індивідуальних клієнтів та підприємців у мирному вирішенні спорів (шляхом переговорів, медіації) і в судових процесах. Спеціаліст у галузі конкурентного права та з питань політики відповідності. В 2014 році здобув післядипломну освіту в Польській академії наук у Варшаві – Інститут конкурентного права. В 2015 році здобув післядипломну освіту в Варшавському університеті на факультеті права та адміністрації за спеціальністю «Публічні закупівлі». В 2017 році здобув післядипломну освіту в Варшавському університеті на факультеті права та адміністрації за спеціальністю  «Медіація, переговори і альтернативні способи вирішення спорів». Як лектор брав участь у багатьох симпозіумах, присвячених політиці комплаєнс на підприємствах.

Здійснює юридичне обслуговування товариств капіталів, займається створенням нових суб’єктів господарювання, а також здійснює юридичну підтримку їхньої подальшої діяльності.

Володіє англійською мовою.

Телефон

+48 601 418 968

Адвокат Агнєшка Міколайчик-Рошковска

Партнер

Адвокат. З 2008 р. член Окружної палати адвокатів в Катовіцах. Випускниця факультету права та адміністрації Вроцлавського університету. Професійний досвід здобула на стажуванні кандидатів на посаду судді, після проходження якого здала суддівський іспит. Має практичний досвід із захисту персональних даних, впровадження Регламенту GDPR та проведення семінарів у цій сфері. Здійснює правове обслуговування підприємств. Успішно веде переговори і сприяє застосуванню сторонами альтернативних способів вирішення спорів (медіація). Має багаторічний досвід представництва інтересів сторін у суді та перед державними органами. Керівник команди, котра займається справами в галузі сімейного права, трудового права та права соціального забезпечення. Уміло використовує знання та досвід для досягнення поставлених цілей.
Володіє німецькою мовою.

Телефон

+48 783 299 060

Email

a.mikolajczyk-roszkowska@stryja.pl

Адвокат Катажина Вілюш-Тонон

Старший юрист

В 2013 році внесена до Реєстру адвокатів Окружної палати адвокатів у Кракові. Випускниця Ягеллонського університету, курсантка Школи американського права, організованої спільно з Католицьким університетом Америки, Школою права у місті Колумбус і факультетом права та адміністрації Ягеллонського університету в 2006/2007 рр., а також студентка Університету Феррари в Італії. З 2014 року перекладачка юридичних текстів з італійської мови в Європейському суді у Люксембурзі.
В основному веде справи з галузі цивільного права і процесу, у тому числі у широкому значенні зобов’язального права, а також справи з галузі сімейного і трудового права. Крім цього, здійснює юридичне обслуговування підприємців. Має досвід ведення судових спорів, представляє інтереси як індивідуальних клієнтів, так і підприємців. У своїй професійній діяльності вільно спілкується англійською мовою (юридичне обслуговування компаній, у тому числі з іноземним капіталом, переклад документів – контракти, правила внутрішнього трудового розпорядку, директиви і т.п.) та італійською мовою (юридичне обслуговування юридичних осіб в Італії та переклад документів).
Вільно володіє італійською та англійською мовою.

Телефон

+ 39 331 544 97 16 (Італія)
+48 665 060 050 (Польща)

Email

k.wilusz@stryja.pl

Адвокат Пауліна Вольніцка-Кавка

Адвокат з 2006 р. Внесена до Реєстру адвокатів Окружної ради адвокатів у Варшаві. Випускниця факультету права та адміністрації Варшавського університету.
У своїй практиці зосереджується в основному на юридичних консультаціях з господарського та цивільного права у широкому розумінні. Займається корпоративним обслуговуванням товариств і підприємств, в рамках якого надає послуги, зокрема, по підготовці та правовому аналізу договорів, реалізації корпоративних проектів шляхом створення та впровадження комплексної документації компаній, здійснює представництво інтересів підприємців у переговорах та судових спорах, у справах, пов’язаних з Державним реєстром. Надавала юридичні послуги підприємствам, котрі займаються виробництвом і торгівлею.

Телефон

+48 783 299 059

Email

p.wolnicka-kawka@stryja.pl

Малгожата Хвойка
Юрисконсульт

Юрисконсульт з 2010 року. Член Краківської окружної палати юрисконсультів.
Надає послуги юридичним та фізичним особам, здійснює юридичне обслуговування переважно у сфері цивільного, господарського і трудового права у широкому розумінні. У цьому контексті надає консультації клієнтам з галузі, зокрема, нерухомості, автомобільної промисловості, а також банківського, будівельного, медичного сектору, сектору преси та закладів культури.
Крім того, представляє інтереси клієнтів у складних судових процесах у всіх інстанціях, у тому числі у Верховному суді.
Спеціалізується на питаннях, пов’язаних із захистом особистих прав та законодавством про пресу, включаючи спростування інформації у пресі, авторське право, захист честі, гідності і ділової репутації, а також на питаннях, пов’язаних із сервітутом, предметом якого є використання пристроїв для передачі енергії, речовин тощо (т. зв. «służebność przesyłu») та бездоговірним користуванням нерухомістю. Має також великий досвід ведення справ, пов’язаних з адміністративним правом, зокрема, з питань управління нерухомістю, будівельного права, ландшафтного планування та скасування рішень про націоналізацію.

Телефон

+48 32 330 67 50

Email

Електронна адреса m.chwoyka@stryja.pl

Йоанна Вернер-Палчинська Адвокат 

З 2017 р. внесена до Реєстру адвокатів Окружної ради адвокатів у Катовіце. Випускниця факультету права та адміністрації Сілезького університету за напрямом навчання «Право та педагогіка», спеціальність «Соціальна робота та опіка». Пройшла курс медіатора «Сімейна медіація – спеціалізований курс». Зараз здобуває післядипломну освіту за спеціальністю «Право нових технологій» в Інституті юридичних наук Польської академії наук у Варшаві.

У своїй практиці зосереджується в основному на консультаціях у сфері господарського права у широкому розумінні, права інтелектуальної власності, цивільного права з особливим акцентом на зобов’язальне і трудове право, включаючи правила внутрішнього трудового розпорядку, процедури та колективні договори, а також реструктуризацію підприємств. Займалася підготовкою документації та процедур з питань захисту персональних даних та імплементації GDPR.

Здійснює юридичне обслуговування юридичних осіб, в рамках якого надає послуги, зокрема, у питаннях підготовки та правового аналізу договорів, представництва інтересів юридичних осіб у переговорах, процедурі медіації та судових спорах.

Володіє англійською мовою.

Телефон

+48 32 330 67 50

Email

Електронна адреса j.werner@stryja.pl 

Адвокат Домініка Коханська

З 2017 р. внесена до Реєстру а

Абсолютістика Факультету права та адміністрації Університету Сілезії. У 2015 році захистила дипломну роботу в Кафедрі кримінального процесуального права під керівництвом професора, доктора габілітованого наук Радослава Копера під назвою: “Тимчасове ув’язнення та презумпція невинуватості у польському кримінальному процесі”. Зареєстрована у списку адвокатів Катовіцької окружної адвокатської ради з 2021 року. У своїй практиці головним чином зосереджується на наданні консультацій з питань широко розуміючого кримінального, економічного та цивільного права. Надає також правову допомогу клієнтам-фізичним особам та забезпечує поточне обслуговування підприємств, включаючи реєстраційні процедури.

Телефон

+48 697 600 660

Email

d.kochanska@stryja.pl

Маркетинговий директор Катажина Дзікі

Випускниця Вищої школи управління маркетингом та іноземних мов у Катовіцах факультету реклами та маркетингу.

Здобула післядипломну освіту в Варшавській вищій школі менеджменту на факультеті посередництво в торгівлі нерухомістю.

Має ліцензію медіатора, спеціальність – медіатор у сімейних справах.

Має великий досвід роботи в галузі маркетингу. Займається координацією та реалізацією маркетингових заходів. Відповідальна за створення маркетингової політики юридичної фірми в контексті довгострокової стратегії. Займається побудовою іміджу юридичної фірми.

Вільно володіє англійською мовою.

Телефон

+48 504 600 660

Email

k.dziki@stryja.pl

Каміла Бауер-Матчак

Випускниця Вищої банківської школи в Хожові за напрямом політологія, спеціалізація «Державна адміністрація». Здобула кваліфікацію магістра. Має досвід роботи на посаді офіс-менеджера. Пройшла стажування в адвокатській фірмі та банку.

Володіє англійською та німецькою мовою.

Телефон

+48 32 330 67 50
+48 789-130-235

Email

k.bauer-matczak@stryja.pl

Адвокатська фірма

«Стрия § партнери»

Адвокатське бюро в Глівіце

ul. T.Kościuszki 30 lok.4
44-100 Gliwice

Контакт з юридичним офісом

тел.: +48 32 330 67 50
тел./факс: +48 32 330 67 51
e-mail: kancelaria@stryja.pl

Адвокатське бюро у Варшаві

ul. Sztormowa 3 lok.12 
02-654 Warszawa
e-mail: kancelaria@stryja.pl

Запрошуємо до контакту

    Your personal data controller is: Arkadiusz Stryja conducting business activity under the name of Kancelaria Adwokacka Adwokat Arkadiusz Stryja with its registered office in Gliwice (44-100), ul. Kościuszki 30/4. Data entered in the contact form will be used only to answer your inquiry. Provision of data is voluntary, but necessary to send an inquiry. Further details about the controller and the rules of data processing and your rights can be found HERE

    I have read the information clause on the protection of my personal data.

    I agree for Kancelaria Adwokacka Adwokat Arkadiusz Stryja (Kancelaria Adwokacka Stryja & Wspólnicy) to send commercial information to the above e-mail address with the use of electronic communication means.

    YesNo

    To revoke your consent, please send a request by e-mail to the following address: kancelaria@stryja.pl